Ar gael ar gyfer gwaith cyfieithu a thrawsgrifio yn Gymraeg a Saesneg. Profiad o weithio ar brosiectau amrywiol mawr a bach yn y sector gyhoeddus a preifat. Cyswllt: owainrhyslewis@gmail.com

Available for translating and transcription work in both Welsh and English. Experience working on different projects of various sizes in both the public and private sector. Contact: owainrhyslewis@gmail.com